Exkurze rakouských partnerů v Brně - Biotech and Innovation sites

17. 2. 2010

17. února se v knihovně univerzitního Kampusu Masarykovy univerzity konalo setkání s rakouskými zástupci vědecko-výzkumných institucí, agentur a organizací zabývajících se především spoluprací univerzit a komerční sféry a podporou výzkumu a vývoje.
Setkání se účastnili zástupci např. z FFG (Rakouská agentura pro podporu výzkumu), WWTF (Vídeňský vědecko-technologický fond), RTD services (Agentura pro vývoj a management vědecko-technologických projektů), univerzity BOKU ve Vídni, LISA Austria a dalších. V dopoledním programu proběhlo představení velkých projektů jako např. CEITEC a ICRC, seznámení se projektem univerzitního Kampusu a prezentace dalších univerzitních center a aktivit. V průběžných a následných diskuzích si účastníci vyměnili svoje zkušenosti a představy o fungování spolupráce univerzit a komerční sféry. Následovala krátká návštěva přírodovědecké fakulty a přejezd do Jihomoravského inovačního centra (JIC), kde program pokračoval v Technologickém inkubátoru. Zde byla představena činnost JIC a prezentována Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Dle vysoce pozitivních reakcí rakouských partnerů byla návštěva velmi přínosná a je impulsem k prohloubení dosavadních vztahů a navázání nové spolupráce. Setkání organizovala Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity pod záštitou projektu CoReTech (Cross-border Co-operation in Research and Technology Transfer Support Services) a účastnili se ho zástupci CTT a CEITECu, Jihomoravského inovačního centra, Vysokého učení technického, Mendlovy univerzity, Regionální rozvojové agentury JmK a v neposlední řadě zástupci z magistrátu města Brna.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info