Náš software přispívá k rychlejšímu objevu léčiv, říká zakladatel spin-off společnosti Masarykovy univerzity

Thomas Evangelidis je vědec, který se rozhodl podnikat a uplatnit tak výsledky vědeckého výzkumu v praxi. Založil společnost AI|ffinity, získal licenci na duševní vlastnictví Masarykovy univerzity a nyní pracuje na tom, aby licencované softwary pomáhaly objevovat nová léčiva rychleji a levněji. Tento vysoce inovativní projekt s komerčním potenciálem najde své uplatnění v oblasti farmacie a biotechnologie.

5. 4. 2022

Thomasi, pocházíte z Řecka a nyní žijete v Praze. Co vás přivedlo do České republiky?
Působil jsem jako doktorand v Athénách a můj vedoucí vědecké práce mě poslal provést experiment právě do vědeckého pracoviště CEITEC MU. Experimenty měly trvat pouze tři měsíce. Nakonec se ale protáhly na rok a pak jsem se rozhodl zůstat v Brně. Pracoval jsem jako zaměstnanec CEITEC MU a následně jsem dostal pracovní nabídku v Praze, od profesora Hobzy, kterou jsem přijal. V Česku se mi líbí a plánuji zde zůstat.

Je běžné, že vědci cestují za výzkumem do jiných zemí?
Ano, je to časté. Sám jsem se stěhoval už sedmkrát. Ve vědeckém výzkumu je častým problémem, že se člověk musí specializovat na určitou oblast. Je to kvůli stále větší konkurenci. Ve výsledku to pak snižuje možnost zaměstnání, a proto je časté, že se vědci stěhují do zahraničí. Dalším problém je, že mzda vědců v komerčním sektoru je mnohdy i třikrát vyšší než těch akademických. To ale neznamená, že mají větší odbornost. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl založit komerční společnost a posouvat vědu do praxe.

Získal jste status spin-off společnosti Masarykovy univerzity. Poskytli jsme vám licenci k softwarům 4D-GRAPHS a 4D-CHAINS. Mohl byste nám jednoduše přiblížit, co dělají?
Pokud bych měl vysvětlit, co softwary umí třeba svojí babičce, tak bych jí zjednodušeně řekl, že vyvíjíme programy, které umožňují rychlejší a levnější objevy nových léčiv. Odborněji lze říct, že oba slouží k určování a modelování struktur biomolekul, jako jsou bílkoviny, a využívají nový přístup k měření a počítačový algoritmus.

A v čem jsou výjimečné?
Výhoda prvního softwaru 4D-CHAINS oproti ostatním softwarům je ta, že potřebuje méně experimentů, a tudíž i přístrojového času k využívání nukleární magnetické rezonance (NMR), který je velice drahý. Novější software 4D-GRAPHS je tak výkonný, že zkracuje experimentální čas na polovinu. Stačí mu pouze jeden experiment k vyřešení celé struktury biomolekul. Jeho funkcí je přiřazení chemických posunů NMR spektra k atomovým typům proteinů. Ty se pak využijí k výpočtu trojrozměrné struktury. Naše nová metoda zkracuje NMR čas na polovinu, a proto věříme, že to ve výsledku ovlivní i popularitu NMR v oblasti strukturní biologie.

Nyní je software ve fázi prototypu. Za jak dlouho bude připraven k uvedení na trh?
První milník je pro nás dokončení verze, kterou budeme nabízet zákazníkům. Výsledky jejich testů budeme v této fázi vyhodnocovat interně. Pro tyto zákazníky budeme mít připravenou první verzi do konce roku. Další krok je dokončení finální verze k licencování pro další společnosti, což může zabrat ještě další půl roku až rok.

Říkáte, že jste o podnikání přemýšlel asi deset let a až poslední roky jste na svém snu začal pracovat intenzivně. Jakou máte vizi s firmou AI|ffinity do budoucna?
V tuto chvíli mám pět kolegů na part-time (kromě poradců), ale věřím, že ještě letos s některými posuneme spolupráci do režimu plnohodnotného úvazku. Doufám, že do pěti let najdu jednatele firmy, jako náhradu za sebe, abych se mohl plně věnovat výzkumu a vývoji. Plánuji také expanzi např. do rodného Řecka nebo Ameriky.

Získal jste prestižní označení spin-off společnost Masarykovy univerzity. Co to pro vás znamená a plánujete i nadále spolupracovat s Masarykovou univerzitou?
Jsem rád, že jsem získal tento významný status. Slibuji si od něj, že mi pomůže přilákat více schopných zaměstnanců ze strany vědců. S Masarykovou univerzitou samozřejmě plánuji další spolupráci, dokonce i nyní jsme stále propojeni. Ve firmě mám totiž i zaměstnance, kteří současně působí na univerzitě. V budoucnu bych rád spolupracoval na smluvním výzkumu se studenty, přispíval doktorandským studentům a podílel se na zadávání témat diplomových prací.


AI|ffinity je nepravou spin-off společností Masarykovy univerzity. Počítačové programy vznikly za podpory Grantové agentury Masarykovy univerzity, a do vývoje softwaru 4D-GRAPHS byla zapojena ve společném mezioborovém výzkumném projektu hned tři pracoviště Masarykovy univerzity – Středoevropský technologický institut (CEITEC MU), Ústav výpočetní techniky a Fakulta informatiky. Klíčovou roli při vyjednávání podmínek a poskytnutí licence sehrálo Centrum pro transfer technologií.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info