Business Research Forum potřetí nabídlo spolupráci s univerzitou

Atmosféra je slavnostní, jak se na akci v rámci oslav 100. výročí MUNI sluší. Veletržní ruch, který doteď panoval mezi stánky, ale postupně utichá. To, když moderátor ohlašuje: „Je mi ctí, že Vás po dvou letech mohu přivítat v pavilonu CEITEC, na v pořadí třetím Business Research Foru Masarykovy univerzity.“

21. 5. 2019 Iveta Zieglová

Bez popisku

Je čtvrtek 25. dubna a v pavilonu CEITEC MUNI to žije celouniverzitní akcí Business Research Forum. Devět fakult a další pracoviště na něm představují potenciálním partnerům možnosti spolupráce. Nabídka zahrnuje vše od vědy a výzkumu, přes využití laboratorních kapacit a expertízy zaměstnanců univerzity až po oblast HR nebo ediční činnost.

Na veletrhu byl k vidění například připravovaný webový korektor pro češtinu z dílny odborníků z filozofické fakulty. Návštěvníky zaujalo i využívání virtuální reality ve výzkumu léčby psychiatrických poruch. „Nejjednodušší využití, které si lze představit, je u úzkostných poruch. Pacienty, kteří se obávají nějakého prostředí či situace, můžeme tomuto podnětu vystavit, aby se naučili svoji úzkost lépe zvládat. My se soustředíme na pacienty s funkčními neurologickým poruchami, konkrétně na stresovou reakci. V rámci biofeedbacku jsme schopni ve virtuální realitě zobrazit nějakou fyziologickou reakci jako přirozený objekt. V našem prostředí virtuálního lesa je to táborák a velikost plamene odpovídá srdeční činnosti - čím je člověk klidnější, tím se ten plamen zmenšuje,“ vysvětlila výzkum Elis Bartečků z lékařské fakulty.

O kousek dál na stánku centra CEPLANT prezentují plazmové zdroje. „Zatím jsme tu měli asi desítku zájemců včetně firmy, která se zabývá průmyslovou výrobou, a kterou jsme zjevně zaujali. Taktéž jsme komunikovali s několika dalšími ústavy a pracovišti z naší univerzity, kde se rýsují zajímavé nápady a myšlenky,“ zhodnotil za CEPLANT Mgr. Slavomír Sihelník. A upozornil tak na sekundární přínos akce, totiž možnost podívat se, na čem v rámci univerzity pracují kolegové z jiných fakult.

Akademické prostředí se pomalu mění a spolupráce s externími partnery je čím dál víc žádoucí. „Před dvěma lety jsem měl možnost díky Centru pro transfer technologií MUNI nahlédnout zadními vrátky zpět do akademické obce. A s úžasem jsem zjistil, že zde vyrostla generace vědců, jejímž cílem není tak úplně ohromit své spolupracovníky, ale jejímž cílem je přetavit své vědecké poznatky do podoby, kterou by ocenili koneční uživatelé jejich poznatků, aniž by byli nuceni pochopit vědeckou podstatu jejich bádání. A propojení vědy a byznysu může být takovou cestou, jak zprostředkovat vědecké poznatky laické veřejnosti, která po nich prahne,“ řekl v úvodním projevu jeden z řečníků dr. Miloš Dendis spoluzakladatel biotechnologické společnosti GeneProof.

Nemění se jen akademická půda. I firma a instituce se učí vidět v univerzitách partnera, se kterým mohou posouvat své projekty dál. Důkaz získáváme třeba na stánku ekonomicko-správní fakulty, kam dorazila řada hostů s jasným úmyslem. „Zájemci se na stánku zastavují a někteří dokonce na akci přijeli cíleně za námi: Byli to zástupci radnice jednoho města, člověk, který se pohybuje v oblasti analýz. Přišli se poradit a zeptat, zda by byla možná spolupráce,“ říká Mgr. Lucie Přikrylová.

Akce nakonec přilákala přes dvě stovky účastníků. Atrium pavilonu zaplní veletržní ruch znovu za dva roky, čtvrté Business Research Forum je plánováno na jaro 2021.

Fotogalerii z letošního ročníku najdete zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info