Kontaktní osoby pro duševní vlastnictví

Pro lepší spolupráci s jednotlivými pracovišti má CTT síť kontaktních osob pro problematiku duševního vlastnictví, které úzce spolupracují s CTT a jsou vám v oblasti této problematiky nápomocny.

Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Ing. Jiří Jaroš
telefon: 549 49 1206
e‑mail:
Ing. Zuzana Krejčířová
telefon: 549 49 4123
e‑mail:
Ing. Mgr. Vlastimil Slovák
telefon: 549 49 5575
e‑mail:
Mgr. Tereza Miškechová
telefon: 549 49 5405
e‑mail:
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
telefon: 549 49 8584
e‑mail:

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Ing. Bc. Markéta Jurášová
telefon: 549 49 1506
e‑mail:
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
telefon: 549 49 3608
e‑mail:
Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.
telefon: 549 49 5885
e‑mail:

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
telefon: 549 49 5165
e‑mail:
Ing. Pavlína Beranová
telefon: 549 49 3188
e‑mail:
Mgr. Roman Drga
telefon: 549 49 3587
e‑mail:
Ing. Marie Juranová
telefon: 549 49 1904
e‑mail:

Nefakultní pracoviště

CEITEC MU

Centrum jazykového vzdělávání

Centrum zahraniční spolupráce

Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D.
telefon: 549 49 6056, 603 144 389
e‑mail:
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
telefon: 549 49 7520
e‑mail:
Ing. Jarmila Strýčková, MSc.
telefon: 549 49 7982
e‑mail:

CERIT

IBA – Institut biostatistiky a analýz

Mendelovo muzeum

Ing. Bc. Veronika Bumbálková
telefon: 549 49 7443
e‑mail:
Ing. Petr Brabec, Ph.D.
telefon: 549 49 4559
e‑mail:
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
telefon: 549 49 7548, 771 132 651
e‑mail:

Nakladatelství

RECETOX

Rektorát

PhDr. Alena Mizerová
telefon: 549 49 1170, 724 768 176
e‑mail:
Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA
telefon: 549 49 3165
e‑mail:
Ing. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
telefon: 549 49 4737
e‑mail:

Teiresiás

Ústav výpočetní techniky

Ing. Boris Janča
telefon: 549 49 1114
e‑mail:
RNDr. Michal Javorník, Ph.D.
telefon: 549 49 3348
e‑mail: ,