Podporu z TA ČR získaly čtyři projekty zaměřené proti COVID-19

V březnu 2020 vyhlásilo CTT MUNI mimořádnou výzvu na podporu Proof of concept projektů, jejichž výstupy budou produkty nebo služby zaměřené na eliminaci šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 s cílem potlačit vznik onemocnění COVID-19. V květnu začala realizace 4 schválených projektů, které získaly z Technologické agentury České republiky finanční podporu celkem 4,1 milionu korun. Finance poslouží k prověření využitelnosti vědeckých záměrů v praxi.

30. 6. 2020

Bez popisku

Platforma pro monitoring epidemií
Cílem týmu vědců z Institutu biostatistiky a analýz a ústavu matematiky a statistiky PřF vedeným Ladislavem Duškem je navrhnout a implementovat online analytický nástroj pro management a monitoring epidemických situací v reálném čase. Nástroj by měl umožňovat analýzu celkové situace v Česku, a jeho součástí budou také analytické nástroje vycházející z matematického modelování s inovativními prvky, které jdou nad rámec současných standardů v modelování infekčních onemocnění. Modely umožní mapovat celkovou epidemiologickou situaci v jednotlivých krajích s ohledem na různá stadia onemocnění.

Plazmatem asistovaná úprava nanovláken pro filtrační účely
Vědci z pracoviště CEPLANT při ústavu fyzikální elektroniky vedení Davidem Pavliňákem díky získané podpoře ověří technologii úpravy nanovláken pomocí plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku. Tímto procesem úpravy nanovláken by vědci rádi nahradili stávající technologický postup, při kterém se nanovlákna nanesená na podklad musí zalaminovat, aby se zlepšily jejich mechanické vlastnosti. Laminování ale snižuje filtrační schopnost materiálu a je při přípravě filtrů technologickým krokem navíc. Výstupem projektu by mělo být ověření využití technologie, které by pomohlo k jejímu zavedení do výrobních linek.

Optimalizace proporcí respirátoru CIIRC RP95-3D pro děti
Petra Urbanová, ředitelka ústavu antropologie přírodovědecké fakulty, provádí se svým týmem testování nové ochranné polomasky CIIRC RP95-3D. Tu v březnu vyvinuli odborníci z ČVUT v Praze a její model poskytli antropologům z Masarykovy univerzity, aby upravili její rozměry pro osoby ve věku od 4 do 18 let. Dětem totiž často masky a respirátory nesedí a neplní tak správně svou funkci. K testování masky použijí vědci svou rozsáhlou databázi trojrozměrných snímků obličejů. Vzniknout má také metodika, která uživatelům pomůže vybrat vhodný rozměr masky, pokud se v budoucnu ujme výroba různých velikostí obličejových ochranných pomůcek. Metodika vhodnou velikost a tvar masky vybere uživateli pomocí automatického vyhodnocení fotografie jeho obličeje.

Metodika pro detekci virového genomu SARS-CoV-2
Boris Tichý a Filip Pardy z centrální laboratoře Genomika CEITEC MU se začali zabývat vývojem nové metodiky, díky které by se mohla analýza vzorků od lidí s podezřením na nemoc COVID-19 provádět rychleji a s menšími nároky na přístrojové vybavení. Využít k tomu chtějí metodu zvanou RT-LAMP, která umí detekovat přítomnost genetické informace příslušného viru či jiného mikroorganismu. Vědci chtějí vytvořit diagnostickou sadu, která by měla umožňovat spolehlivou detekci virových částic s vysokou senzitivitou a specifitou detekce. Sadu by pak k dovyvinutí mohla převzít komerční firma.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info