Spin-off Masarykovy univerzity vyvíjí přístroj na měření stresu

Nově vzniklá spin-off společnost Masarykovy univerzity s názvem Entrant s.r.o. dokáže pomocí inovativní termodynamické metody a vyvíjeného přístroje objektivně a neinvazivně monitorovat stres v oborech, kde hraje stresová zátěž klíčovou roli. Se spin-off společností spolupracuje několik partnerů, mezi které patří například i Evropská kosmická agentura. Přístroj na měření stresu by v budoucnu mohl pomoci nejen pilotům, vojákům a astronautům, uplatnění by mohl nalézt i v oblasti urgentní medicíny.

29. 1. 2021 Ondřej Franek

Bez popisku

Na stres reagujeme každý jinak, různé stresové situace mají na naše tělo různý dopad, a navíc je definic snažících se stres charakterizovat velké množství. Stres, který můžeme pociťovat v práci nebo v napjatých situacích, je ale jen jednou částí celkového fyziologického stresu, se kterým se potýkáme každý okamžik našeho života. Neustále na nás působí nespočet fyzikálních, chemických a biologických stresových faktorů, které stres vyvolávají. Na otázku, zda daný jedinec dobře zvládá stresové situace, nebylo dosud možné odpověď, protože neexistovala koherentní metoda, která by umožňovala stres zcela a objektivně změřit. Dosavadní stresové teorie totiž skončily poznáním, že stresové faktory nelze přesně determinovat a nelze tak stres konkrétně vyčíslit, protože se měření často opíralo o nepřímé fyziologické proměnné, které jsou výrazně ovlivňovány např. fyzickou aktivitou. Díky novému přístupu však vznikla technologie, která stres dokáže vyčíslit objektivně.

Světově unikátní nápad na vytvoření termodynamického postupu, pomocí kterého bude možné vyhodnotit vliv stresové zátěže na člověka v různých situacích na základě uvolněné entropie lidského těla (SEL – Stress Entropic Load), fungující jako obecný ukazatel stresu, vznikl v laboratořích výzkumného týmu Julie Dobrovolné z Přírodovědecké a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Rovnice pro výpočet SEL pracuje s celou řadou proměnných. Pro účely výpočtů stresu vyvinul tým vědců v čele s Dobrovolnou přístroj, který adaptační náklady organismu na stres v konkrétní situaci umožňuje sledovat. Přístroj je v podstatě sada čidel snímající několik hodnot standardních fyziologických parametrů, jako je přijatý a uvolněný kyslík, oxid uhličitý, vlhkost vzduchu, teplota těla a další. Naměřené adaptační náklady pak mohou proporcionálně odpovídat stresové reakci těla, a je tak možné rozlišit reakci těla vzniklou adaptací. Zařízení na měření stresu by v praxi mohlo nalézt široké uplatnění. Může sloužit k odhadu, jak dlouho dokáží vojáci, hasiči, piloti nebo astronauti vydržet zátěž v krátkodobých stresových situacích, v medicíně by se mohl zase přístroj uplatnit při pomoci na anesteziologicko-resuscitačních odděleních k určování vhodné teplotní manipulace s pacientem. Ochlazení či zahřátí pacienta totiž může mít vliv na jeho budoucí prognózu. 

Protože chtěl výzkumný tým tuto inovativní technologii dál rozvíjet a posunout ji do aplikační sféry, byla technologie nejprve patentově ochráněna. Následně byla založena nová spin-off společnost Masarykovy univerzity Entrant s.r.o., která se na práci s tímto algoritmem a na vývoj zařízení pro měření stresu specializuje. „Aby mohla nově vzniklá spin-off společnost využívat duševní vlastnictví, které vzniklo na univerzitní půdě, podepsala univerzita se společností Entrant s.r.o. licenční smlouvu, která ošetřuje nakládání s konkrétním nehmotným majetkem univerzity. Ze smlouvy také vyplývá, jak velký podíl z případných výnosů v budoucnu univerzita obdrží,“ nastínil postup přenosu know-how z univerzity do společnosti Entrant Radoslav Trautmann, vedoucí oddělení transferu technologií CTT na Masarykově univerzitě. O tom, že je v současnosti o téma měření stresu velký zájem, svědčí i investice, které spin-off společnost brzy po svém vzniku získala. Jedním z partnerů, který na technologii spolupracuje, je například Evropská kosmická agentura, která do společnosti investovala do 14 dní od vytvoření jejího business plánu, a která v měření stresu u astronautů v zátěžových situacích vidí velký potenciál. S kosmickou agenturou vědci nespolupracují poprvé, prvotní měření totiž probíhala pomocí softwaru, který jim zapůjčila americká NASA. Další cesta unikátní technologie pro měření stresu vedla do programu kosmického inkubátoru ESA BIC Brno, jehož garantem je Jihomoravské inovační centrum. Program podporuje začínající firmy v oblasti využití kosmických technologií, systémů a družicových dat a vývoje technologií pro využití v kosmickém průmyslu.

V přípravě celé spolupráce mezi univerzitou a investory sehrála důležitou roli firma UNICO.AI, která se na výhodné a transparentní propojování akademické sféry s firmami specializuje. UNICO.AI stála u zrodu více než 5 spin-off společností z různých koutů světa a pomohla jim získat přes milion eur pro výzkumné účely.

Společnost Entrant s.r.o. vznikla v říjnu 2020 jako jedna ze spin-off Masarykovy univerzity. Spin-off je firma založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde o malé a střední firmy, na jejichž činnosti se obvykle podílejí i původci duševního vlastnictví. Společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejích laboratoří či poskytování služeb. Pokud firma nedisponuje dostatečnými prostředky pro uskutečnění vlastních investičních záměrů, nabízí se pohodlnější možnost vstupu pro investory.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info