Založení spin-off vyžaduje odvahu, na oplátku přináší nové příležitosti, kolegy a nesmírnou satisfakci, říká Julie Dobrovolná.

Julie Dobrovolná působí na Přírodovědecké a Lékařské
fakultě MU, je autorkou několika stovek publikací ve
vědeckých časopisech, spolupracuje s mnoha renomovanými
univerzitami v zahraničí a je nositelkou řady vědeckých
ocenění. V roce 2020 byla zvolena jednou z tváří evropské
kampaně #EUwomen4future. Je také hlavní výzkumnicí
v nedávno vzniklé spin-off společnosti Masarykovy univerzity
s názvem Entrant s.r.o. zaměřující se na měření stresu
pomocí unikátní termodynamické metody. Spin-off mimo
jiné spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou.

29. 1. 2021 Ondřej Franek

Bez popisku

Co bylo potřeba před založením spin-off z pozice vědce udělat?
Z praktického hlediska bylo před založením naší spin-off potřeba s univerzitou vypořádat ochranu duševního vlastnictví a vydefinovat, kdo bude ve vznikající společnosti zodpovědný za byznys, protože já i můj vědecký kolega Petr Lenárt vidíme naši silnou stránku ve vědecké části tohoto projektu, nikoli v té obchodní. Naše technologie je zcela unikátní a nikdo na světě s podobnou technologií nepracuje, takže jsme se při zakládání spin-off nemohli podobnou společností inspirovat. Na jednu stranu to byla komplikace, na tu druhou to byl velmi krásný pocit, zjistit, že se zabýváme nepředpojatým bádáním a vytvářením něčeho nového. S byznysovou stránkou nám pomohla univerzita a náš partner UNICO.AI, který nás podporuje z hlediska obchodních procesů, se kterými jako vědci nemáme velké zkušenosti.

Co bylo při zakládání spin-off nejtěžší?
Očekávali jsme, že nejvíce budeme bojovat s administrativně-legislativními procesy z oblasti duševního vlastnictví a praktického fungování komerční společnosti. Největší problém pro nás však představovalo vydefinování konkrétního typu výrobku, ke kterému budeme směřovat. Jako vědci spíše vytváříme teoretické postupy a uvažujeme určitým způsobem, který se od způsobu přemýšlení v oblasti vývoje aplikovaných řešení liší. Myslím, že tato změna pohledu na věc ale byla nakonec prospěšná, a náš výzkum se výrazně posunul směrem k prakticky využitelným technologiím a výrobkům.

V čem vám založení spin-off pomohlo?
Jednou z primárních motivací pro založení spin-off bylo hledání nových technických partnerů, kteří přispějí k dalšímu posunu ve vývoji našeho výrobku. I když jsme měli na začátku k dispozici průzkum trhu, obávali jsme se, že o naši technologii nebude zájem. Po založení spin-off jsme partnery v oblasti průmyslu nalezli překvapivě rychle a další stále nacházíme. Založení spin-off podpořilo i orientaci na konkrétní výrobky a přineslo odpověď na otázku, jak mají finální výstupy našeho výzkumu vypadat, více přemýšlíme nad aplikovatelností výsledku naší vědecké činnosti a nad praktickou užitečností pro koncového uživatele. Naučili jsme se také mluvit jazykem, který je srozumitelný pro kolegy z průmyslové sféry. Založení spin-off společnosti sice vyžaduje odvahu, na oplátku ale přináší nové příležitosti, nové kolegy a nesmírnou satisfakci. Entrant se pro nás stal mementem, které nám připomíná, že výzkum bychom měli dělat s vidinou konkrétního přínosu pro jedince či společnost. Myslím, že spin-off nám přinesl i větší sebedůvěru, protože vidíme, že má náš výzkum smysl a je o naši práci zájem i ze strany průmyslu.

Jak vznikla spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou?
Spolupráce s ESA organicky vyplynula z postupu při testování prototypu našeho měřicího zařízení. K navození stresové situace jsme u subjektů používali software WinsCAT, který nám zapůjčil kolega prof. Gabriel de la Torre ze španělské Universidad Cadíz. Tento software se používá i v rámci přípravy astronautů, takže jsme začali blíže zkoumat naše možnosti v oblasti kosmického výzkumu. Formálním stvrzením spolupráce s ESA pak bylo získání grantové podpory v rámci inkubátoru ESA BIC, kde se naší společnosti podařilo získat podporu na konstrukci prototypu měřicího zařízení a s ESA BIC nyní intenzivně komunikujeme. Oblast kosmického výzkumu je velmi perspektivní a z hlediska fyziologie, jako mé primární expertizy, je to vlastně velmi logické napojení.

Jaká je představa o finálním produktu společnosti?
Momentálně má společnost Entrant s.r.o. dvě výzkumná ramena, která směřují ke dvěma typům výrobků. Rameno Space směřuje k finalizaci výroby prototypu nositelného měřicího zařízení pro sledování stresu v mobilních scénářích, jako je testování příslušníků ozbrojených složek nebo vysokozátěžových profesí typu pilot. Druhým ramenem je Health, které směřuje k využití naší technologie v podmínkách péče o kriticky nemocné pacienty. Zde bude finálním výrobkem hardware se souvisejícím softwarem, který bude umožňovat napojení našich měřicích
čidel na další součásti nemocničního vybavení, ideálně na ventilátory a sítě nemocničního informačního systému.

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info