Britská biotechnologická firma licencovala od MUNI know-how na vývoj sloučenin pro boj s rakovinou

Spolupráce Masarykovy univerzity a britské biotechnologické společnosti Artios Pharma nabírá další směr. Firma s univerzitou v létě uzavřela druhou licenci. Tentokrát se jedná o licenci k know-how pro vývoj další třídy sloučenin aktivních v inhibici specifických nukleáz. Týmy docentů Kamila Parucha a Lumíra Krejčího s Artiosem spolupracují od roku 2016 a jejich společný výzkum se dál slibně vyvíjí.

6. 11. 2019 Iveta Zieglová

Na výzkumu pracují docenti Lumír Krejčí (vlevo) a Kamil Paruch

„Artios Pharma se rozhodla jít směrem vývoje tzv. warhead compounds. Tento termín přeložený do češtiny znamená „bojová hlavice“, a lze jej vysvětlit tak, že jde o aktivní část molekuly, která se váže na určité místo v konkrétní nukleáze a tím inhibuje její aktivitu,“ popsal dr. Radoslav Trautmann, který jako business manažer Centra pro transfer technologií pomáhá spolupráci s firmou Artios zajistit.

Pravě nukleázy jsou tím, na co se vědci ve svém výzkumu soustředí. Tyto enzymy se podílejí na opravě poškozené DNA. To, co je u zdravého člověka běžný a užitečný proces, ale v případě nádorových onemocnění znamená velký problém, rakovinná buňka může být v takovém případě rezistentní na léčbu. Na druhou stranu některé nádory, díky své změněné genetické výbavě, tak mohou být zcela závislé na určitém druhu DNA opravy. Pokud by se povedlo zablokovat příslušnou opravu DNA pomocí inhibice příslušné nukleázy u těchto buněk, došlo by k jejich zničení, aniž by zdravá tkáň byla zasažena. Výzkum vědců z MUNI se společností Artios se zaměřuje právě na hledání látek, které by umožnily nukleázy inhibovat.

„Jsme rádi, že můžeme oznámit licencování know-how Masarykovy univerzity, což dokládá, že se náš společný výzkum posouvá kupředu. Sloučeniny, které mohou být na základě tohoto know-how vyvinuté, mají potenciál působit na řadu nukleáz spojených s opravou DNA a mohou se tak stát základem inovativní cílené léčby rakoviny,“ říká generální ředitel společnosti Artios Pharma dr. Niall Martin.

Smlouvy uzavřené s firmou Artios aktuálně umožňují nadějný výzkum financovat z peněz této soukromé společnosti. „Jsme přesvědčeni, že Artios je schopen dotáhnout tento program do klinického použití, aby mohl být přínosem pro pacienty s rakovinou,“ věří Lumír Krejčí.

Spolupráce Masarykovy univerzity s britskou biotechnologickou firmou Artios Pharma začala na podzim roku 2016. Loni na jaře firma licencovala první nadějné sloučeniny, aktuální licence výzkum ještě dále cílí konkrétním směrem. Z pohledu rozsahu, významu a potenciálního finančního přínosu pro univerzitu jde zatím o nejvýznamnější licenci, kterou CTT uzavřelo.

„V případě, že by výzkum během let skutečně vyústil ve zcela inovativní řadu léčiv na rakovinu, budou Masarykově univerzitě plynout z této licence významné příjmy. Vydělané peníze se tak reinvestují do dalšího výzkumu, respektive do našich vědců, kteří se o daný vynález zasloužili,“ dodává Trautmann.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info