Stoletá univerzita ocenila partnery za spolupráci

Devětadevadesát partnerů ke sto letům. Masarykova univerzita se rozhodla u příležitosti 100. výročí svého založení poděkovat institucím a firmám, které pro ni byly a jsou důležitými partnery. Slavnostní předání ocenění proběhlo na zahradní slavnosti, která se konala 13. června v prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně, kam dorazily tři stovky pozvaných hostů.

6. 11. 2019 Iveta Zieglová


Ocenění pro JIC převzal Petr Chládek z rukou ředitelky CTT Evy Janouškovcové (Foto: Martin Indruch)

Jednotlivé fakulty a pracoviště vybíraly oceněné za jejich přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu nebo na základě jejich společenské relevance. Na seznam 99 medailistů se kromě mnoha firem dostalo několik ústavů Akademie věd ČR, které s univerzitou hojně spolupracuji na výzkumných projektech v různých odvětvích. Figuruje na něm i řada institucí, jako jsou archivy, muzea, knihovny, galerie nebo veřejnoprávní média. Své nejvýznamnější partnery do seznamu přidalo i Centrum pro transfer technologií.

Ocenění za spolupráci s Centrem pro transfer technologií
  • Artios Pharma Ltd. - nominace s přírodovědeckou fakultou
  • BEZNOSKA, s. r. o. - nominace s lékařskou fakultou
  • Flowmon Networks a. s. - nominace s Ústavem výpočetní techniky
  • HARBER IP s. r. o.
  • Jihomoravské inovační centrum
  • South Moravian Innovation Centre

Kompletní seznam a medailonky oceněných najdete na webu muni100.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info